Studijní program pro laiky - modul B

Roční kurz navazující na Studijní program pro laiky - modul A. Absolventi kurzu získávají vzdělání umožňující stát se lokálními kazateli ECM. V rámci kurzu probíhá výuka předmětů: ECM v rodině křesťanských církví (ekumenika), Řád ECM, Katechetika a Liturgika.