Milí studenti.

V tomto homiletickém kurzu využijeme vaše získané znalosti z předchozích lekcí a zaměříme se také na osobu kazatele, jeho víru, vzdělání i charakter, stejně jako na jeho vztah ke svým posluchačům. Prakticky si pak budeme připravovat kázání, které přednesete ve vámi vybraném sboru. Těším se na společnou práci a prosím o shovívavost, protože oproti vám jsem v tomto kurzu začátečník.