Nabídka supervize je určena všem duchovním, zaměstnancům církve i laikům. Duchovním je supervize individuální i skupinová započítávana jako součást celoživotníh vzdělávání a hodnocena kredity. Zvláštní interní směrnice upravuje financování supervize duchovních.